Ødis Forsamlingshus Logo
Praktiske Informationer
Lejer i - Ødis Forsamlingshus

Praktiske Informationer


Her følger lidt praktiske oplysninger, til dig som har lejet Ødis Forsamlingshus til dit arrangement.


Det på lejekontraktens anførte navn, betragtes som lejer og kun denne må afholde fest i huset. Lejer skal deltage i arrangementet. Lejer er erstatningspligtig for al service og inventar mv. der forefindes i lokalerne. Hvis der er sket skader, der medfører udgifter for Ødis Forsamlingshus, vil udgiften til dette ligeledes blive fratrukket det indbetalte depositum. Er beløbet større end depositum, opkræves ekstra betaling herfor.

- Husk selv at meddele udlejer på forbrugsafregningen (side 3 i lejekontrakten), hvis service eller andre ting er gået i stykker.


Lejer skal selv medbringe håndsæbe, toiletpapir, håndklæder, opvaskemiddel, viskestykker, karklude, køkkenrulle, affaldssække og -poser, bagepapir, staniol, m.v.

Kaffefiltre til kaffemaskiner, forefindes ved maskinerne.

Afskylnings-/opvaskemaskinen doserer selv sæbe.(skal derfor ikke medbringes)


Det er ikke tilladt at låne husets fade, skåle, gryder og andet service med hjem.

- Så sørg derfor for at have beholdere/ poser til madrester med hjemmefra.


Mål på bordende i huset:

20 stk letvægtsborde, med plads til 3 personer på hver langside (185x77cm).

2 stk små borde med plads til 1 personer på hver langside (70x60cm).


Musik anlæget i salen giver mulighed for afspilning fra 25 cders cd-skifter, FM tuner eller AUX-indgang med

3,5mm minijack. - 3,5mm minijack kan tilsluttes fx pc, tablet/ Ipad, smartphone/ Iphone eller andre musikafspillere som for eksempel en IPOD. (Klik for flere info!)

Musikanlægget i salen er primært beregnet til baggrundsmusik. Det er IKKE dimensioneret, til at spille højt en hel dag/aften! - Skru ned på forstærkeren, hvis musikken ikke lyder godt i højtalerne, for ikke at brænde anlægget eller højtalerne af!


Af hensyn til naboerne henstiller vi til, at du som lejer forsøger at mindske støj- og musikgener. Hold derfor vinduer og døre lukkede mest muligt og dæmp musikken ved 2-tiden.


Der er placeret øskner i muren rundt om fordøren, til fastgørelse af en evt. æresport.

Mål på dørhullet: Højde: 2,5m, bredde: 1,25m.

Tip!- Der kan med fordel lægges en ranke ned langs væggen på siderne af trappen.


I menuen til venstre under "Betjeningsvejledninger" finder du hjælp til hvordan lys, varme, ventilation, opvasker og deslige benyttes i huset.


Angående parkering ved forsamlingshuset, henvises til siden: "Parkering" i menuen til venstre.


Angående affalds håndtering fra arrangementer i forsamlingshuset, henvises til siden: "Affald" i menuen til venstre.


Det er ikke tilladt at ryge i forsamlingshuset! -Al rygning foregår derfor udendørs, og cigaretskodder deslige skal være fjernet inden aflevering!


Ødis Forsamlingshus er et gammelt hus, der drives udelukkende af frivillig ulønnet arbejdskraft. Du som lejer kan derfor give en hjælpende hånd ved at behandle huset med respekt og forlade det i en pæn og ryddelig stand. Husk også på, at der efter dig kommer andre brugere, som også gerne skulle blive tilfredse med huset.

Weekendleje 3000kr. Inkl. rengøring

Fredag - Lørdag eller Lørdag - Søndag

Dagsleje 2000kr. Inkl. rengøring

Mandag - Torsdag


-El afregnes efter måler.