Ødis Forsamlingshus Logo
Parkering

Parkering


Ved leje af Ødis Forsamlingshus, vil der være mulighed for parkering langs Fløjbjergvej, på samme side som husets beliggenhed. Husk at tage hensyn til de øvrige beboere på Fløjbjergvej, når I parkerer langs vejen. Herudover opfordrer vi til, at parkering foregår på holdepladsen foran kirken. Dette for at mindske generne ved meget trafik på Fløjbjergvej mest muligt. 


Ovenfor på kortet ses de forskellige parkeringsmuligheder i forhold til husets beliggenhed.

- Parkeringsmulighederne på Fløjbjergvej langs forsamlingshuset, er markeret med røde streger i

  vejkanten.

- Parkeringsmulighederne langs Fløjbjergvej syd og nord for forsamlingshuset, er markeret med røde 

  streger i vejkanten samt med et blåt (P)

- Parkering på kirkepladsen ved Ødis Kirke er markeret med rød skravering samt med et blåt (P).


Parkeringspladsen ved kirken har adressen: Ødis Byvej 1, Ødis, 6580 Vamdrup 


Der er ca. 175m fra kirkegårdspladsen og op til forsamlingshuset med fortov hele vejen.

-Klik på billede for større version

Weekendleje 3000kr. Inkl. rengøring

Fredag - Lørdag eller Lørdag - Søndag

Dagsleje 2000kr. Inkl. rengøring

Mandag - Torsdag


-El afregnes efter måler.