Ødis Forsamlingshus Logo
Aflæsning Af Elmåler

Vejledning til aflæsning af elmåler


Vær særlig opmærksom på:


At måleren skal aflæses både ved ankomst til og afgang fra huset!


At måleraflæsningerne indtastes på side 3 i lejekontrakten (Forbrugsafregning) efter

aflevering af forsamlingshuset!


Der er ikke længere naturgas i forsamlingshuset.

Hvis du har en lejekontrakt fra før d. 1/8-21. Skal du derfor IKKE indtastes nogle aflæsninger under "Naturgas" på side 3 i lejekontrakten!

-klik på "Pop ud" i øverste højre hjørne for at åbne.

Er der noget du er i tvivl om, er du velkommen til at kontakte udlejer.

Weekendleje 3000kr. Inkl. rengøring

Fredag - Lørdag eller Lørdag - Søndag

Dagsleje 2000kr. Inkl. rengøring

Mandag - Torsdag


-El afregnes efter måler.