Ødis Forsamlingshus Logo
Affald
Containere - Ødis Forsamlingshus

Affald


Her følger lidt oplysninger om placeringen af husets affaldsbeholdere og hvordan I bedes sortere affaldet.


Affaldsspandene er placeret på bagsiden af bygningen, ind mod køkkenet.


Lyset ved affaldsbeholderne tændes i køkkenet til højre for døren mod eltavlen!


-Den sorte/ koksgrå container skal benyttes til husholdningsaffald.

-De to små beige containere er til tomme RENGJORTE husholdningsglas og tomme glasflasker.

-Affaldsstativet med klar sæk er til TOMME øl og sodavandsdåser


Beholderne er endvidere opmærket på låget.

Affaldsbeholdere, klik på "Pop ud" i øvesste hjørne for at åbne.

Weekendleje 3000kr. Inkl. rengøring

Fredag - Lørdag eller Lørdag - Søndag

Dagsleje 2000kr. Inkl. rengøring

Mandag - Torsdag


-El afregnes efter måler.